دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

قابل توجه مسئولین اتوماسیون واحدها

با سلام

ایجاد نام کاربری و کارتابل برای پرسنل قراردادی، رسمی، پیمانی و هیات علمی فقط از طریق مکاتبه که در پیوست آن حکم پرسنلی الصاق شده باشد، ممکن است.

 

                                                     با تشکر

                       واحد اتوماسیون مدیریت آمار وفناوری اطلاعات

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>